Menuet G – dur

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia

im I. J. Paderewskiego w Krakowie

 

 

KRS 0000228353

 

Numer konta : 24 1600 1462 1841 4788 7000 0001
 

Dziękujemy wszystkim ,

którzy przekazali swój 1% podatku

dla Stowarzyszenia G-dur.

 

Dzięki pieniądzom z 1% możemy  finansować nagrody w konkursach realizowanych przez Stowarzyszenie, unowocześniać bazę dydaktyczną szkoły, pomagać finansowo w remontach

 

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest  "Menuet G-dur" Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.

 

Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem na podstawie zgody udzielonej w PIT.

Dane są przechowywane do momentu odwołania zgody, nie dłużej niż 5 lat od otrzymania ich z właściwego US

Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przetwarzane są tylko w celu pozyskania 1%, nie są przekazywane innym podmiotom

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENT DODATKOWY 

 

Konkursy szkolne organizowane przez Stowarzyszenie:

1.Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizowany jak corocznie w listopadzie

2.Konkurs Piosenki Świątecznej   organizowany corocznie  w styczniu

3. Szkolny konkurs Układów Muzyczno-Ruchowych

 

 

Rok szkolny 2018/19

Stowarzyszenie dofinansowało nagrody w konkursach muzycznych, literackich i plastycznych

Rok szkolny 2015/16

Stowarzyszenie dofinansowało zakup wyposażenia i remontu sali komputerowej oraz sal muzycznych.

Rok szkolny 2014/15

Stowarzyszenie Menuet G-dur finansowało częściowo remonty sal oraz nowej stołówki oraz współfinansowało zakup nowego wyposażenia


Rok szkolny 2013/14

Stowarzyszenie Menuet G-dur przyczyniło sie do nowego wyglądu sali informatycznej - wykonane zostały nowe meble w formie lady, co umożliwiło dostosowanie sali informatycznej do wymogów ministerstwa (1 komputer dla 1 ucznia) - całkowicie pokryte z pieniędzy Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Menuet G-dur było także współudziałowcem  finansowym w pokryciu remontów przeprowadzonych w wakacje 2012 r w Szkole.

 

Celem Stowarzyszenia jest miedzy innymi:

  •  działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne;
  • promowanie integracji europejskiej  w środowiskach młodzieżowych;
  •   promowanie zdrowego stylu życia;
  • pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i jej uczniom oraz promocja Szkoły w środowisku lokalnym
  • organizowanie i finansowanie w Szkole zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

Członkami Stowarzyszenia są zarówno rodzice   jak i nauczyciele naszej Szkoły.


Od 2006 roku Stowarzyszenie Menuet G-dur jest Organizacją Pożytku Publicznego

 

 

PustaMiska - akcja charytatywna
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

Korzystanie z serwisu Stowarzyszenia oznacza zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie w celach obejmujących dostosowywanie zawartości i obsługę reklam.

 

Więcej informacji pod adresem

 

http://stowarzyszenie-menuet-g-dur.jimdo.com/j/privacy

 

KONTAKT

 

 

E-mail: menuet.g.dur@gmail.com