Menuet G – dur

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia

im I. J. Paderewskiego w Krakowie

 

 

KRS 0000228353

 

Numer konta : 24 1600 1462 1841 4788 7000 0001
 

Sprawozdania OPP znajdują się pod adresem:

 

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Należy wpisać numer KRS organizacji.

 

Dziękujemy za 1%, dzięki niemu możemy wzbogacać bazę dydaktyczna szkoły, fundować nagrody w konkursach szkolnych oraz współfinansować remonty.

 

Dane Państwa, który w rozliczeniu rocznym PIT wyrazili zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu, mogą być przetwarzane wyłącznie przez tę organizację. Na podstawie tej zgody organizacje nie mogą udostępnić danych darczyńcy osobie obdarowanej. Jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego. Organizacja pożytku publicznego nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że pozyskana byłaby na ten cel uprzednia zgoda.

 

 

INSTRUMENT DODATKOWY 

 

Konkursy szkolne organizowane przez Stowarzyszenie:

1.Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizowany jak corocznie w listopadzie

2.Konkurs Piosenki Świątecznej   organizowany corocznie  w styczniu

3. Szkolny konkurs Układów Muzyczno-Ruchowych

 

 

Rok szkolny 2020/2021

Stowarzyszenie fundowało nagrody w konkursach szkolnych, zakupiło regały do biblioteki szkolnej, sfinansowało zakup Niezbędnika dla uczniów dla klas pierwszych, zakupiło także laptopy aby usprawnić pracę zdalna podczas pandemii.

Rok szkolny 2019/20

Stowarzyszenie dofinansowało nagrody w konkursach muzycznych, literackich i plastycznych. Stowarzyszenie zakupiło kuferek edukacyjny dla klas 1, który został wręczony w czasie pasowania na ucznia w październiku 2019 r.

Rok szkolny 2018/19

Stowarzyszenie dofinansowało nagrody w konkursach muzycznych, literackich i plastycznych

Rok szkolny 2015/16

Stowarzyszenie dofinansowało zakup wyposażenia i remontu sali komputerowej oraz sal muzycznych.

Rok szkolny 2014/15

Stowarzyszenie Menuet G-dur finansowało częściowo remonty sal oraz nowej stołówki oraz współfinansowało zakup nowego wyposażenia


Rok szkolny 2013/14

Stowarzyszenie Menuet G-dur przyczyniło sie do nowego wyglądu sali informatycznej - wykonane zostały nowe meble w formie lady, co umożliwiło dostosowanie sali informatycznej do wymogów ministerstwa (1 komputer dla 1 ucznia) - całkowicie pokryte z pieniędzy Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Menuet G-dur było także współudziałowcem  finansowym w pokryciu remontów przeprowadzonych w wakacje 2012 r w Szkole.

 

Celem Stowarzyszenia jest miedzy innymi:

  •  działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne;
  • promowanie integracji europejskiej  w środowiskach młodzieżowych;
  •   promowanie zdrowego stylu życia;
  • pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i jej uczniom oraz promocja Szkoły w środowisku lokalnym
  • organizowanie i finansowanie w Szkole zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

Członkami Stowarzyszenia są zarówno rodzice   jak i nauczyciele naszej Szkoły.


Od 2006 roku Stowarzyszenie Menuet G-dur jest Organizacją Pożytku Publicznego

 

 

PustaMiska - akcja charytatywna
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

Korzystanie z serwisu Stowarzyszenia oznacza zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie w celach obejmujących dostosowywanie zawartości i obsługę reklam.

 

Więcej informacji pod adresem

 

http://stowarzyszenie-menuet-g-dur.jimdo.com/j/privacy

 

KONTAKT

 

 

E-mail: menuet.g.dur@gmail.com