Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla szerzenia kultury   i upowszechniania edukacji muzycznej w lokalnych środowiskach młodzieżowych oraz zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, czemu służyć ma niesienie pomocy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i jej uczniom

Korzystanie z serwisu Stowarzyszenia oznacza zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie w celach obejmujących dostosowywanie zawartości i obsługę reklam.

 

Więcej informacji pod adresem

 

http://stowarzyszenie-menuet-g-dur.jimdo.com/j/privacy

 

KONTAKT

 

 

E-mail: menuet.g.dur@gmail.com